PRAVILA FACEBOOK DARIVANJA “OSVOJI ZIAJA PILING PO IZBORU!”

20210514_150818-01

Članak 1. Organizator (Priređivač) – nagradnog darivanja pod nazivom „Girl power!“ je CLARUS ACTA d.o.o., Ljudevita Posavskog 2, 10000 Zagreb, u daljnjem tekstu Organizator. Nagradno darivanje priređuje se radi promidžbe proizvoda i usluge Organizatora.

Članak 2. Trajanje – Darivanje se održava od 14.05.2021. do 17.05.2021. u 12:00h. Pravila Nagradnog darivanja bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/ZiajaHrvatska/

​Članak 3. Pravo sudjelovanja – U nagradnom darivanju mogu sudjelovati svi korisnici društvene mreže Facebook (http://web.facebook.com/) koji su državljani i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su fanovi stranice Ziaja Hrvatska. Profil mora biti u skladu s pravilima Facebooka (http://web.facebook.com/legal/terms). U nagradnom darivanju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora i ostalih tvrtki uključenih u nagradni natječaj, sa svojom užom obitelji.

Članak 4. Način sudjelovanja – Za sudjelovanje u nagradnom darivanju, potrebno je u komentaru ispod nagradnog posta napisati koji Ziaja piling biste htjeli osvojiti – Čokoladne miš-maš praline 🍫🍬 , Lemon cake 🍋, Baltic 🥭, GdanSkin 🌊 ili Marshmallow 🍓?

Članak 5. Odluka o pobjedniku i nagrade – Žiri sastavljen od jednog djelatnika tvrtke CLARUSACTA d.o.o. i dva djelatnika tvrtke Lion Consulting d.o.o., odabire pet dobitnika (izbor žirija). Proglašenje dobitnika održat će se na Facebook stranici 17.05. iza 12h. Nagrade: 1 x Ziaja čokoladne miš-maš praline piling, 1 x Ziaja Lemon cake piling, 1 x Baltic Home Spa fit piling, 1 x GdanSkin piling, 1 x Ziaja Marshmallow piling? Sudjelovanjem u darivanju, pristajete na to da se vaši podaci (ime i prezime, username ili sl.) javno objave na stranici u slučaju osvajanja nagrade radi same transparentnosti darivanja.

Dobitnik nema pravo zahtijevati nagradu različitu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, niti se mogu prenijeti na drugu osobu.

Članak 6. Diskvalifikacija – Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike i ukloniti komentare ako sudionik prekrši ova pravila. Svi sudionici koji su diskvalificirani će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji preko Facebooka.

Članak 7. Predaja nagrada – Nagrada će biti poslana na željenu adresu, a preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog darivanja prema dobitnicima. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid osobnog identifikacijskog dokumenta dobitnika, obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika.

Članak 8. Pravila Facebook stranice – Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja darivanjem niti je darivanje ikako povezano s Facebookom te sudionik darivanja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 9. Zaštita osobnih podataka – Podnošenje podataka za ovo nagradno darivanje je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

Članak 10. Opće odredbe – Nakon što je dobitnik Organizatoru potvrdio svoju adresu stanovanja, Organizator preporučenom pošiljkom šalje nagradu na primljenu adresu. Dobitnik je dužan svojim potpisom ovjeriti primanje nagrade, čime kurirska služba jamči Organizatoru predaju nagrade. Ukoliko dobitnik nije dostupan na adresi stanovanja u tom trenu, dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana. Nakon isteka roka, dobitnik gubi pravo na preuzimanje nagrade i Organizator zadržava nagradu. Organizator nije odgovoran ako dobitnik nije dostupan zbog netočnosti podataka ili nemogućnosti uspostavljanja kontakta. Dobitnik može biti samo jedan član uže obitelji (supružnik/roditelj, dijete, brat ili sestra) i organizator zadržava pravo da od dobitnika zatraži osobne dokumente koji potvrđuju srodstvo. Također, više igrača s istim prezimenom, na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim dobitnikom. Nagrada nije prenosiva na drugu osobu. Nagradno darivanje može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom darivanju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.