Privola za ulazak u bazu zaposlenika društva

Clarus Acta d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 2 Zagreb;

Tel.: +385 1 2946 641, Fax.: +385 1 2946 663,

E-mail: marija.vukojevic@clarusacta.hr (u nastavku voditelj obrade).

Odobrenjem privole dajete suglasnost da Vaši osobni podaci uđu u bazu podataka voditelja obrade, a koji su nužni za zasnivanje radnog odnosa.

Osobni podaci koje dajete su:
ime i prezime, spol, datum rođenja, bračno stanje, adresa stanovanja koja uključuje podatke o gradu i županiji, kontakt broj telefona, e-mail adresa, informacija čita li ispitanik svakodnevno e-mail poštu i da li ima svakodnevni pristup računalu, podaci o vozačkoj dozvoli i posjedovanju vlastitog vozila, podaci o završenoj srednjoj školi, fakultetu, podaci o zanimanju, podaci o poznavanju stranih jezika, podaci o poznavanju rada na računalu, podaci o znanjima i vještinama, prethodnom radnom iskustvu (naziv tvrtke/poslodavca, opis radnog mjesta, razdoblje trajanja i vrsta zaposlenja), razlozima za prijavu na natječaj te podaci o svojim očekivanjima od tvrtke Clarus Acta  d.o.o.

Voditelj obrade prikuplja ove podatke isključivo u svrhu selekcije kandidatata za zasnivanje radnog odnosa i ispitanik daje izričitu privolu da voditelj obrade koristi navedene podatke.

Prikupljeni podaci bit će čuvani na siguran način sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 i čuvat će se samo onoliko vremena koliko je potrebno da se ostvari svrha temeljem koje su bili prikupljeni i obrađeni.

Vlasnik osobnih podataka može zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihovo ispravljanje ili brisanje, ograničavanje obrade, te pravo zatražiti prijenos takvih podataka od Voditelja obrade:

Clarus Acta d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 2 Zagreb;

Tel.: +385 1 2946 641, Fax.: +385 1 2946 663,

E-mail: marija.vukojevic@clarusacta.hr,

kao i pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu. 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: 
E-mail adresa: marija.vukojevic@clarusacta.hr
Tel. broj: +385 1 2946 641