Naziv projekta:
IKT rješenja za unaprjeđenje uslužne djelatnosti poduzeća Clarus Acta d.o.o.

Korisnik:
Clarus Acta d.o.o.

Referentna oznaka projekta:
KK.03.2.1.19.0856

Poziv:
POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2

Kratki opis projekta:

Poduzeće Clarus Acta d.o.o. provodi projekt uvođenja IKT rješenja radi unaprjeđenja uslužne djelatnosti. Projekt će osigurati optimizaciju poslovnih procesa, učinkovitu organizaciju tijeka rada te poboljšati interakciju s drugim odjelima poduzeća, klijentima i dobavljačima, a istovremeno doprinijeti razvoju informacijskog društva u RH te ostvarenju ciljeva u okviru OPKK-a. Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

  1. Nabava i instalacija ERP poslovnog rješenja
  2. Nadogradnja aplikacije za praćenje rada zaposlenika
  3. Nabava IKT opreme
  4. Upravljanje projektom
  5. Promidžba i vidljivost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1.Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na tržištu i međunarodnom okruženju te primjenom IKT-a osigurati podršku razvoju informacijskog društva u RH.

2. Svrha, odnosno specifični cilj projekta je povećati konkurentnost poduzeća Clarus Acta primjenom IKT-a, kojim će osigurati razvoj novih usluga, bolju interakciju s klijentima i optimizaciju poslovanja. U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

Ukupna vrijednost projekta:
308.396,48 kn

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore):
192.279,81 kn

Razdoblje provedbe projekta:
12.1.2019. – 12.10.2020.

Trajanje projekta:
21 mjesec

Kontakt osoba za više informacija:
Jasna Kačar, voditeljica projekta

E-mail: [email protected]  

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 „Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Clarus Acta d.o.o.“